Donatorji / Podporniki
Domov Naše delovanje

Naše delovanje

Smo društvo invalidov, ki je bilo ustanovljeno leta 1973 in je eno od 69 društev Zveze delovnih invalidov Slovenije. Štejemo okrog 400 članov.  Delujemo na območju občine Lendava in občinah bivše občine Lendava (Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana).

Az 1973-ban alapított egyesületünk egyike a 69 Szlovén munkarokkantak szövetségének tagjai közül. Az egyesület mintegy 400 tagja Lendva község és annak környékbeli községeiből (Črenšovci, Dobronak, Kobilje, Odranci, Turnišče és Velika Polana) származik.

V  društvo so enakopravno vključeni člani madžarske narodnosti in madžarski jezik se enakovredno uporablja pri poslovanju in komuniciranju z njimi. Namene, cilje in naloge društva invalidov podrobno opredeljuje statut društva, skladno s tem pa tudi njegovo organizacijo. Delujemo v  najetih prostorih, ki so bili v  letu 2009 obnovljeni. Skupaj z upokojenci smo pridobili večji prostor, ki ga uporabljamo za razne delavnice (sekcija ročnih del, pikado) in druženje članov.

Skrbimo  tudi za  ohranjevanje zdravja naših članov, s tem da jih vsako leto napotimo v zdraviliško rekreacijske objekte,  ki so last Zveze delovnih invalidov Slovenije in se nahajajo v Termah Čatež, Simonovem zalivu v  Izoli, Termah Ptuj, Rogaški Slatini, Radencih,  Fiesi in Šmarjeških Toplicah.

Tudi za delovne invalide in ostale člane, ki se želijo izobraževati je dobro poskrbljeno. Vsako leto so organizirani seminarji za  usposabljanje za aktivno življenje in delo invalidov in različne ustvarjalne delavnice, ki jih organizira Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Društvo organizira za svoje člane izlete po domovini in tujini (Madžarska). Poskrbimo tudi, da se invalidi srečujejo v naravi na piknikih ob prijetni glasbi in plesu ali pogovoru in izmenjavi medsebojnih izkušenj in ob raznih priložnostih (dan žena, martinovanje, silvestrovanje).

V društvu delujejo različne športne sekcije - balinanje, pikado, streljanje z zračno puško, ribolov in pohodništvo. Vsako leto že tradicionalno obiščemo vsaj eno kulturno prireditev ob Mednarodnem dnevu invalidov,  redno obiskujemo hudo bolne, težko gibljive, v domu starejših bivajoče  in socialno ogrožene člane invalide. Ob koncu leta jih tudi obdarimo. Za člane, ki so se znašli v hudi materialni stiski, poskrbimo, da dobijo denarno pomoč. In še bi lahko naštevali.

Če ste se nam pripravljeni pridružiti in včlaniti v naše društvo, vas vabimo, da se oglasite v naši pisarni,  kjer vas bomo seznanili z vsemi  podrobnostmi.  Prisrčno vabljeni.